UUDET TUULET PUHALTAVAT TALOJEN KULMILLA

Navigointi
Yritys
Asiantuntijapalvelut
Hr-palvelut
Taloushallintopalvelut
Yhteystiedot
Linkit
Palaute
Google
Pääsivu

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010.

Uusi laki edellyttää entistä tarkempaa hallinnointi- ja isännöintitoimintaa kiinteistöomaisuuden hoidossa. Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuu korostuu ja heidän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Jokaisen taloyhtiön tulee myös luoda rekisteri, johon kerätään huoneistokohtaiset tiedot tehdyistä remonteista. Asukkailla on velvollisuus ilmoittaa remonteistaan etukäteen yhtiön hallitukselle, joka vastaa ilmoitusten jatkokäsittelystä. Hallitus vastaa myös siitä, että se valitsee taloyhtiölle ammattitaitoisen ja luotettavan isännöitsijän, erillistä yhtiökokousta ei tarvita.

ISÄNNÖINTISOPIMUS

Isännöinnistä tehdään kirjallinen sopimus noudattaen alalla käytössä olevaa sopimusmallistoa ja yleisiä sopimusehtoja. Noudatamme hyvää isännöintitapaa ja isännöitsijäliiton laatimaa tehtäväluetteloa.

RIVITALON PALVELUPAKETTI (3-15 huoneistoa):

Palvelun tilaajana voit luottaa siihen, että yhtiön asiat ovat hyvässä hoidossa ja lakisääteiset velvollisuudet täytetty. Hoidamme taloyhtiön vastikereskontran ja tarvittaessa perinnät kuukausitasolla. Hoidamme taloyhtiön kirjanpidon, maksuliikenteen pankissa linjasiirtoja hyväksikäyttäen sekä seuraamme kustannusten ja sähkön ja vedenkulutuksen toteutumista verrattuna talousarvioon. Kulutusseuranta perustuu asukkaiden antamiin mittarilukemiin. Hallitukselle annetaan toteutumaluvut neljännesvuosittain.

Laadimme tilinpäätösehdotuksen hallitukselle. Laadimme talousarvioehdotuksen. Palvelupaketin hintaan sisältyy yhtiöjärjestyksen mukaisen yhtiökokouksen valmistelu ja dokumentointi sekä taloyhtiössä tehtävä alkukatselmus, josta tehdään myös erillinen muistio.

KERROSTALON PALVELUPAKETTI:

Palvelun tilaajana voit luottaa siihen, että yhtiön asiat ovat hyvässä hoidossa ja lakisääteiset velvollisuudet täytetty. Hallitus vastaa taloyhtiön jokapäiväisestä toiminnasta. Tarvittaessa isännöitsijä toimii hallituksen tukena. Hoidamme taloyhtiön vastikereskontran ja tarvittaessa perinnät kuukausitasolla. Jos taloyhtiössä on talonmies ja siivooja, hoidamme palkanmaksatuksen ja palkkahallinnon tilityksineen. Pidämme huolen siitä, että kiinteistönhoitosopimukset ovat voimassa ja ajan tasalla. Hoidamme taloyhtiön kirjanpidon ja maksuliikenteen pankissa nopeita linjasiirtoja hyväksikäyttäen sekä seuraamme kustannusten, sähkön ja veden kulutuksen toteutumista verrattuna talousarvioon. Pääsääntöisesti kulutusseuranta perustuu asukkaiden antamiin mittarilukemiin / tai päämittari-lukemiin. Hallitukselle annetaan toteutumaluvut neljännesvuosittain.

Laadimme tilinpäätösehdotuksen ja talousarvioehdotuksen kerran vuodessa. Palvelupaketin hintaan sisältyy yhtiö-järjestyksen mukaisten yhtiökokousten valmistelu ja dokumentointi sekä taloyhtiössä tehtävä alkukatselmus, josta tehdään myös erillinen muistio.

OMAKOTI- JA PARITALOT:

Mikäli paritalon osakkaat haluavat antaa taloyhtiönsä hallinnon hoitamisen ulkopuoliselle isännöitsijälle, sovitaan siitä aina erikseen. Sopimus laaditaan tapauskohtaisesti. Omakotiasujat, jotka viettävät esim. osan vuotta ulkomailla, voivat sopia ulkopuolisen isännöitsijän kanssa kiinteistönsä hoitoon liittyvistä asioista tapauskohtaisesti. Kyseessä on tällöin yleensä kiinteistön lämmitykseen, laskujen hoitoon ja turvallisuuteen liittyvistä asiakokonaisuuksista.