UUDET TUULET PUHALTAVAT YRITTÄJÄN TUKENA

Navigointi
Yritys
Asiantuntijapalvelut
Isännöintipalvelut
Taloushallintopalvelut
Yhteystiedot
Linkit
Palaute
Google
Pääsivu

HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO SEKÄ TYÖSUHDEASIAT

Pk-yritys voi ulkoistaa koko henkilöstö- ja palkkahallintonsa Talo- ja TiliTiimi Aaltoselle seuraavien periaatteiden mukaisesti: Hoidamme henkilöstön palkanlaskennan ja maksatuksen sopimusehtojen mukaisella tavalla joko suoraan pankkiin linjasiirtona tai erikseen sovittavalla tavalla. Hoidamme yrityksen puolesta yhteydet verottajaan, eläkevakuutusyhtiöön ja tapaturmavakuutusyhtiöön. Hoidamme sairauspäiväraha-anomukset kelaan ja vastaavasti tapaturmavakuutusyhtiöön. Toimimme yhteyshenkilönä yrityksen työterveyshuoltoon. Tuemme yritystä tyky-toiminnassa (=työkyvyn ylläpito) ja järjestämme henkilökunnan virkistystilaisuuksia / -matkoja. Teemme yrityksen osakirjanpidon palkkahallinnon osalta.

Tuemme yrityksen johtoa henkilöstöbudjetin laadinnassa / seurannassa. Osallistumme johtoryhmätyöskentelyyn tarvittaessa. Avustamme yritystä rekrytoinneissa laatimalla ilmoituksia, tekemällä työhöntulohaastatteluja ja käyttämällä verkostoamme. Hoidamme yrityksen työsuhdeasioita työsuhteen koko elinkaaren ajan. Laadimme työsopimukset ja siihen liittyvät muut sopimukset. Ongelmatilanteissa laadimme kirjalliset varoitukset tarvittaessa. Hoidamme yrityksen yhteistoimintalain edellyttämät osa-alueet (työsuojelutoiminta, yt-neuvottelut) tarvittaessa. Toimimme esimiesten tukena työehtosopimustulkinnoissa ja muissa työsuhdeasioissa.

HR- KONSULTOINTI JA KOULUTUS

Konsultoimme pk-yritysten henkilöstöhallinnon kokonaisuutena erikseen sovittavalla tavalla. Tarjoamme myös työsuhde- palkka- ja yt-koulutukset yrityksille ja koulutuspalveluita tuottaville laitoksille.